Eğitim Vadisi Türkçe, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Edebiyat, Din kültürü, İngilizce, Felsefe, Mantık, Sosyoloji, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dersler ve Öss, Kpss ve Diğer Sınav Soruları Sitemizde Bulunmaktadır.
Nisan 01, 2015, 08:56:18 ÖÖ *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular:
 
   Ana Sayfa   Yardım Ara Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: TANZİMAT EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI  (Okunma Sayısı 10095 defa)
Lord Angelus
Eğitim Vadisi 3
****

Karizma +5/-0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 398Üyelik Bilgileri
« : Aralık 01, 2008, 04:25:58 ÖS »

1. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.

III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği*şiklikler yapılmıştır.

V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. "Hürriyet Kasidesi" en ünlü manzumesidir.

Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hâmit Tarhan D) Ahmet Vefik Paşa

E) Ahmet Mithat Efendi3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplum*daki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.

B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı'ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından et*kilenmiştir.

C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.

D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl*mayan bağımsız bir şahsiyettir.

E) Tanzimat'ın I. dönem yazarlarında "Sanat, toplum içindir." görüşü hâkimdir.

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre

B) Şinasi - Şair Evlenmesi

C) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî

D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

E) Ziya Paşa - İntibah5. Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?

A) Sefiller - Namık Kemal

B) Robenson Kruzo - Şinasi

C) Telemak - Yusuf Kâmil Paşa

D) Atala - Âgâh Efendi

E) Pol ve Virjini - Ahmet Mithat Efendi6. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat'ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Şinasi - Recaizâde Mahmut Ekrem - Namık Kemal

B) Ziya Paşa - Abdülhak Hâmit - Şemsettin Sami

C) Namık Kemal - Tevfik Fikret - Muallim Naci

D) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal

E) Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Muallim Naci7. Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gaze*tesidir?

A) Tercüman-ı Hakikât B) Tasvir-i Efkâr

C) Tercüman-ı Ahvâl D) Cerîde-i Havadis

E) Takvim-i Vekâyi8. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını kese*rek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıda-kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Şinasi - Şair Evlenmesi

B) Namık Kemal - İntibah

C) Ziya Paşa - Harabât

D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası9. Tanzimat Edebiyatı (I)şair ve yazarları İngiliz edebiyatının (II)

etkisi altındadır. Özellikle Lamartine ve Victor (III)Hugo gibi yazarlardan etkilenip romantik (IV)

eserler ortaya koymuşlardır. Namık Kemal (V) bu akımdan

etkilenen yazarımızdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.10. I. Rus yazarlarından etkilenerek eserler ortaya koy*muştur.

II. La Fontaine'den fabllar tercüme etmiştir.

III. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.

IV. "Şair Evlenmesi" adlı piyesiyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini sergilemiştir.

V. Basın alanında da faaliyette bulunup, gazeteler çıkarmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.11. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştır*masına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yan*lıştır?

A) Divan Edebiyatı'ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.

B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tam***** yayılmış*tır.

C) Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü*sü de kullanılmıştır.

D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.

E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.12. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Ke*mal'in değildir?

A) Tahrib-i Harabât

B) İntibah

C) Cezmi

D) Celâlettin Harzemşah

E) Harabât13. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç ola*rak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir. Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdaki*lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tanzimat Dönemi

B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)

C) Fecr-i Âti

D) Milli Edebiyat

E) Cumhuriyet Dönemi14. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Ke*mal'in ortak bir yönü değildir?

A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları

B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri

C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları

D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları

E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri15. Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, Halk Edebiyatı'nda bulunan orta oyunu türünden etkilenerek yazmıştır. Bu eserde alafranga yaşamın etkilerini an*latmıştır

Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangi*sinde belirtilmiştir?

A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.

B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.

C) Halk Edebiyatı'nda "orta oyunu" diye bir tür yoktur.

D) Yazar, eski edebiyattan değil, batı edebiyatından etkilenerek tiyatro yazmıştır.

E) Eserin konusu alafranga yaşam değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.16. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat'ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Padişah Abdülmecit'in baskıcı politikası

B) Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları

C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri

D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları

E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleriCEVAPLAR: 1-E 2-A, 3-B, 4-E, 5-C, 6-D, 7-C, 8-B, 9-B, 10-A, 11-E 12-E, 13-A, 14-C, 15-E, 16-D
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Subway Surfers frip fin ve cek oyunu 4D Oyunlar Subway Surfers Anime Manga Japonya kadinlar ortami bebek beslenmesi
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Bu Sayfa 0.187 Saniyede 17 Sorgu ile Oluşturuldu