Eğitim Vadisi Türkçe, Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Edebiyat, Din kültürü, İngilizce, Felsefe, Mantık, Sosyoloji, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dersler ve Öss, Kpss ve Diğer Sınav Soruları Sitemizde Bulunmaktadır.
Mart 26, 2015, 11:25:31 ÖS *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular:
 
   Ana Sayfa   Yardım Ara Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Muhammed Dönemi  (Okunma Sayısı 3216 defa)
Mu_Yi
Eğitim Vadisi 2
***

Karizma +2/-1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 120Üyelik Bilgileri
« : Ekim 21, 2009, 05:48:13 ÖS »

Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah o doğmadan iki ay kadar önce vefat etmişti. Annesi Amine’dir.
Önce dedesi Abdülmuttalip, o ölünce amcası Ebu Talip’le yaşadı.
Hz. Muhammed, gençliğinde dürüstlüğünden dolayı Emin olarak adlandırıldı.
Çobanlık, ardından amcası Ebu Talip’le ticaret yaptı.
Yoksullara yardım eden Hılfü’l Fudul adlı yardım kuruluşunda görev aldı.
Kâbe’nin tamiri sırasında Araplar arasında sorun olan Hacerü’l Esved taşının yerleştirilmesi konusunda Kâbe Hakemliği yaptı.
25 yaşında iken 40 yaşında olan Hz. Hatice evlendi.
610 yılında Hira mağarasında peygamberlikle görevlendirildi.
İlk olarak; eşi Hatice, evlatlığı Zeyd, amcasının oğlu Ali ve dostu Ebu Bekir onun peygambeliğine inandılar.
Kureyş soyluları ticarete, tefeciliğe ve köleciliğe da yanan bir düzen kurmuşlardır. Hz. Muhammed eşitliğe dayanan İslamiyeti tanıtmaya baş­ladığında Kureyşliler büyük tepki gösterdiler. Çünkü bu yeni din Kureyş soylu­larının egemenliğini sona erdire cekti.
Putperest Mekkeliler Müslümanlara baskılarını arttı rınca, Müslümanlardan bir grup Hristiyan Habeş Krallığı 'na sığınmak zorunda kaldılar.
Hicret (622)
Putperestler Hz. Muhammed'i öldürerek islamiyeti tamamen kaldırmak istediler. Bunun üzerine Hz. Mu hammed Medine’ye göç etti. Hz. Muhammed'in Medine'yi seçmesinin nedeni Medinelilerin "Akabe Biat ları" deni len olaylarla İslamiyeti benimsemeleri ve Hz. Muham med'i Medine"ye davet etmeleridir.
Hz. Muhammed adalet, yönetim, ekonomi, askerlik konularıyla ilgili yasalar hazırladı. Ayrıca yahudilerle ilgili ilişkileri düzenleyen anlaşmalar yaptı. Bu çalışmalarıyla İslam tarihinde "Medine Sözleşmesi" denilen bir belge or taya çıktı. Böylece Hz. Muhammed islam Devleti’nin ilk temel lerini atmış oldu.
Hz. Muhammed'in Savaşları ve Seferleri
Bedir Savaşı (624)
Nedenleri:

Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda bıraktırı lan Müslümanların mallarına putperestlerin el koyması,
Hz. Muhammed'in bir Mekke kervanına el koya rak Mekkelileri ekonomik yönden zayıflatmak istemesi.
Müslümanlar Mekke'ye giden bir Kureyş kervanına el koydular. Çıkan savaşta Mekkelileri yenilgiye uğrattılar. Müslümanlar ilk zaferle rini kazandılar. Ganimetlerin 1/5'i hazineye ayrıldı. Diğerleri askerler arasıda paylaştırıldı. Bu uygulama sonraki İslam devletleri tarafından da be nimsendi.
Uhud Savaşı (625):
Nedenleri:

Mekkeli putperestlerin Bedir yenilgisine karşı Müslümanların Medine yakınlarındaki tarım alanlarını tahrip etmeleri.
Hz. Muhammedin, Mekkelilerin yaptığı zarara karşılık bir Mekke kervanının alınmasını kararlaştırması.
Müslümanlar bir Mekke kervanını ele geçirdiler. An cak müslümanların ganimet elde etmek için savaş disip linini bozmaları yenilmelerine neden olmuştur.

Hendek Savaşı (627)

Nedeni: Mekkeli putperestle rin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri.
Müslümanlar başarılı bir sa vunma savaşı yaptılar. Putperestler bir daha saldırıya geçmediler. Müslümanlar taarruz, Mekkeliler ise savunma konumuna geçtiler.

Hudeybiye Anlaşması (628):
Hz. Muhammed Müslümanlar için namaz yönü ola rak seçilen Kâbeyi zi ya ret kararı aldı. Putperestler savaş hazırlığına girişti. Hz. Muhammed, amaçlarının savaş değil barış olduğunu bildirdi. Bunun üzerine anlaşma yapıldı.
Buna göre;
Müslümanlar ertesi yıl Mekkeyi (Kâbeyi) ziyaret edebilecek.
Mekkede İslâmiyeti seçenler Medineye alınmaya cak.
Taraflar on yıl savaşmayacak.
Yukarıdaki anlaşma şartları görünüşte Müslümanla rın aleyhinde olmuştur. Ancak giderek so nuçta Müslü manların lehine olmuştur. Çünkü müslüman ların Mek kede sayısı artmıştır.
Antlaşmanın Önemi
Anlaşmanın imzalanmasıyla putperestler Müslüman ları resmen tanımış oldular.
Mekkede Müslümanlar için bir huzur ortamı oluşmaya başlamıştır.

Hayber Savaşı (629):
Nedenleri:
Uhud Savaşı’ndan sonra Medine'deki Yahudilerin putperestleri kışkırtmaları ve Müslümanların tepkileri üzerine Yahudilerin Haybere göç etmeleri.
Yahudilerin İslâm dinine karşı olmaları.
Hz. Muhammedin katıldığı bu seferde Müslümanlar Hayber kalesi ve çevresini aldı. Suriye–Şam ticaret yolu üzerindeki bu kalenin alınması müslümanlara ticari gelir sağladı. Yahudilerin muhalefeti bastırıldı.
Mu'te Savaşı (629):
Hz. Muhammed, kendi döne mindeki hükümdarlara İslâmiyeti tanımaları için elçiler göndermişti. Bu sırada Gassanilere gönderilen elçi öl dü rüldü. Bu nedenle, sefer düzenlendi. Hz.Muhammed bu sefere katılmadı. Yapılan çatışmalarda Müslümanlar yenildi.

Mekkenin Fethi (630)
Nedeni: Mekkeli putperestle rin Hudeybiye anlaşma sını bozmalarıdır.
Müslümanlar büyük bir direnişle karşılaşmadan Mek ke'yi fethettiler. Kâbedeki putlar kırıldı. Böylece İslâmiyet Hicaz'a yerleşti. Bu durum İslâmiyetin Arap Yarımada sındaki yayılışını hızlandırdı.

Huneyn Savaşı (630)
Nedeni: Mekkenin fethi üze rine bazı Mekkeli putpe restler ile Hicazdaki diğer putpe restlerin ordu kurmasıdır.
Müslümanlar putperest ordusunu yenilgiye uğrattı.
Taif Kuşatması (630)
Nedeni: Taiflilerin islâm dinine büyük tepki göster me si.
Hz. Muhammedin katıldığı seferde Taif şehri kuşa tıldı, ancak alınamadı. Taifliler İslamiyete tepki göster meyeceklerini belirtince kuşatma kaldırılmıştır. Böylece putperestlerin Hicaz'daki son direnişleri de kırıldı.

Tebük Seferi (631)
Nedeni: Bizans Kralının İslâmiyetin yayılmasını ön lemek amacıyla sefer düzen lediği haberinin gelmesi.
Arabistanın kuzeyindeki Tebük'e gelindiğinde habe rin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Bu sefer sonunda İslâ miyet, Arabistanın kuzeyine tanıtılmaya başlandı.
Hz. Muhammedin Veda Hutbesi ve Vefatı (632):
Hz. Muhammed veda haccı olarak nitelenen Mek ke'yi son ziyaretinde verdiği hutbede bütün müslü manla rın kardeş olduğunu, ırk ayrımına gerek olmadı ğını, ka dınlara ve çocuklara değer verilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Kod:
****tarihsiteniz.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Subway Surfers frip fin ve cek oyunu 4D Oyunlar Subway Surfers Anime Manga Japonya kadinlar ortami bebek beslenmesi
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2006-2008, Simple Machines XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Bu Sayfa 0.195 Saniyede 17 Sorgu ile Oluşturuldu